CV andmebaasi otsingujuhend

Vaata videot:

Alusta CV otsimist

CV-Online'i uus täiustatud CV andmebaasiotsing loob uuel tasemel kasutajakogemuse, pakkudes varasemast enam filtreid ja näidates täpsemaid tulemusi sobivate kandidaatide kohta.

Otsingureeglite lisamist saab teha nupult "Lisa filter" ja iga järgnev filter lisandub loendi lõppu.

Filtrite loogika

Filtrid on seotud kategooriatega, mille saab klõpsates avada. Avanevad ka alamkategooriate filtrid täpsemaks otsinguks.

Filtrite tüübid

Märksõnade filter

Erinevaid peamisi kategooriaid on vähe – näiteks Märksõnad, mille üks näide on "Otsi märksõnu kogu CV-st", mis on vaikefilter ja mis avaneb kohe.

Märksõnafiltrite sobitamise loogika

Vaste tüüp: Täpne vaste / Osaline vaste / Ei tohi sisaldada

  • Täpne vaste – vastab ühele või mitmele märksõnale tähthaaval.
  • Osaline vaste – tähed peavad olema sõnas sees ning võivad olla osa sõnast, näiteks kui sisestate sõna "TURUNDUS, saate vasteid: "äriTURUNDUS", "TURUNDUSjuht" ja "digiTURUNDUSspetsialist".
  • Ei tohi sisaldada – otsib täpset vastet selle konkreetse sõna välistamiseks; kui see on sõna osa, kuvatakse tulemus ikkagi.

Sobitamise loogika näited:

Antud sõna sisestades leiab otsing andmebaasist CV-d, milles on täpne vaste märksõnale "Turundusjuht".

Antud näites on võimalik otsida märksõna kogu CV-de andmebaasist, otsides täpset vastet märksõnale  "Turundus" ja märksõnadele, mis sisaldab tähti "juht", nt. müügijuht, juhtimine vms.

Antud näite puhul on võimalik kogu CV-st otsida täpset vastet märksõnale "Turundus", välistades märksõna "B2C" sisaldavad CV-d.

 ! Kõrvalmärkus: suurtähtede kasutamine ei oma tähtsust (otsing ei ole selles osas tundlik)

Kategooria filtrid

Loogika, mis on üsna iseenesest mõistetav – CV peab sisaldama või välistama kindlat kategooriat või kategooriaid.

JA / VÕI loogika

Üldine loogika on see, et filtrite vahel on alati JA loogika. Seega tähendab kahe eraldi filtri olemasolu,

et otsingu tulemus peab vastama esimese JA teise filtri tingimustele.

JA

Tulemused peavad sisaldama kõiki CV-sid, mis sisaldavad täpset vastet sõnale "Turundus" JA vähemalt 

ühte sõna, mis sisaldab tähti "juht".

Sama kehtib ka muude filtrite kombinatsioonide kohta – filtrite vahel alati JA, filtri sees alati VÕI.

VÕI

See tähendab, et viimane töökogemus CV-s võib olla meedia/avalikud suhted VÕI turundus/reklaam.

Tähelepanekud

Viimane versus Kõik eelnevad positsioonid

Nüüd saab eraldi otsida viimaseid või kõiki eelnevaid positsioone.

Sama tüüpi filtrid on nende all tööandjate nimed (näiteks filter "Viimase tööandja nimi").

"Viimane ametipositsioon" ja "Kõik eelnevad ametipositsioonid" on ainsad filtrid, mille puhul meie süsteem tulemusi pakub. Saate sisestada oma märksõna, kuid meie süsteem soovitab kasutajale tulemusi. Ükski teine märksõna tüüpi filter ei paku juba sisestatud sõnade põhjal märksõnu.

Elukoht

Mõnel filtril (nt "Elukoht") pole välistamisvalikuid.

CV viimati uuendatud vähem kui X kuu eest

Üks filtritest, mis on võib-olla pisut unikaalsem, on filter "Muud filtrid" > "CV viimati uuendatud vähem kui X kuu eest", mis filtreerib välja need CV-d, mis ei ole vanemad kui numbriga märgitud kuude arv. See arvutatakse nii, et 1 kuu võrdub 30 päeva jooksul alates otsingu tegemise hetkest, 2 kuud tähendab 60 päeva alates otsingu tegemise hetkest.

+372 6990 555
info@cv.ee

© Alma Career Estonia OÜ