Kaaskirja kirjutamine

Kaaskirja eesmärk on esile tõsta sinu kogemused ja oskused ametikohale kandideerides. Läbimõeldud ja mõjuv kaaskiri tõestab, et oled võtnud aega ettevõtte vajaduste ja nõudmistega tutvumiseks. See on hea võimalus näidata entusiasmi ja valmidust pakkuma lisandväärtust tööandjale.

Kaaskirja kuldreeglid

ehk mida kindlasti tähele panema peaks?

Alusta enda tutvustamisest ja lisa põhjendus, miks pakutavale ametikohale kandideerimas oled. Lisa ka kontaktandmed.

Kasuks tuleb lisada kaaskirjale ka leht/portaal vms, kust tööpakkumise kohta informatsiooni leidsid.

Pea meeles, et tegu on siiski ametliku kirjaga. Kasuta levinud fonte, nt Times New Roman või Arial ja kirjasuurust 11-12.

Kirjelda lisandväärtust, mida ettevõttele pakud ning vii oma oskused vastavusse ametikoha nõudmistega.

Kirja pikkus peaks jääma 0.5 - 1 lk vahemikku. Lisaks jälgi, et sinu kaaskirjas poleks kirjavigu. Kirjuta kiri konkreetselt, proovi vältida jutustavat kõneviisi, slängi ja liigset familiaarsust.

Kaaskirja võid julgelt saata ka e-kirja formaadis. Samuti on hea, kui õnnestub kaaskiri nimeliselt adresseerida, kuid piisab ka ettevõttele suunamisest.

Kaaskirja näidis

Lugupeetud CV-Online OÜ esindajaSoovin kandideerida CV-Online’i müügispetsialisti ametikohale, sest usun, et minu varasem kogemus ja praegused huvid ühtivad pakutava positsiooniga. 


Olen müügivaldkonnas töötanud ligi 3 aastat ning teinud müüki nii era- kui ka ärikliendi suunal. 2018. Aastal lõpetasin bakalaureuseõppes ärinduse eriala, kust sain vajalikke teadmisi müügitöö edukaks sooritamiseks. 


Olen kiire õppija ja haaran asju lennult, pean end väga edasipürglikuks ning täidan alati endale seatud eesmärgid. Suudan keerulistes olukordades kiiresti lahendusi leida, jäädes samal ajal rahulikuks ja professionaalseks. 


Olen valmis vastama lisaküsimustele teile sobival ajal nii telefoni 555 5555, kui ka e-maili siivi.online@gmail.com teel. Lugupidamisega

Siivi Online


Esimeses lõigus selgita, mis kohale kandideerimas oled ja lisa oma põhjendus.

1

Teises lõigus kirjelda põgusalt oma tausta. Proovi leida paralleele töökuulutuse nõudmiste ja enda kogemuse vahel.

2

Kolmandas lõigus kirjelda oma isiksust. Too välja asju, mida CV's pole või täienda neid.

3

Viimane lõik on lisainformatsiooni jaoks. Võid sinna märkida, millal oleksid valmis tööle asuma, samuti lisada oma kontaktandmed.

4

Vaata, kuidas koostada CV'd!

© CV-Online Estonia