Motivatsiooni- ja kaaskirja kirjutamine

Paljudes värbamisprotsessides nõutakse kandidaatidelt endiselt motivatsiooni- või kaaskirja lisamist CV’le. Tihti jääb siiski arusaamatuks, mis on motivatsiooni- ja kaaskirja vahe ning mida need sisaldama peaksid. Õigesti ülesehitatud ja koostatud motivatsiooni- ja kaaskiri aitab sind näidata parimast küljest ning põhjendada tööandjale, miks just sina oled sobivaim kandidaat pakutavale ametipositsioonile. 


Järgnevas materjalis anname sulle ülevaate, kuidas kirjutada head motivatsiooni- ja kaaskirja ning millised on kuldreeglid nende edukaks sooritamiseks. 

Mida üks motivatsiooni- ja kaaskiri sisaldama peaks?

Vaata järgi, mida peaks sisaldama üks hea motivatsioonikiri, mida lisada kaaskirjale ning milline info peaks sisalduma nii motivatsiooni- kui ka kaaskirjas. 

Motivatsioonikiri

Kaaskiri

Tavaliselt 0.5 - 1 lk pikkune informatiivne kiri tööandjale

Sisaldab sinu tutvustust

Sisaldab kontaktandmeid 

Sisaldab põhjendust, miks pakutavale ametikohale kandideerimas oled

Sisaldab põhjalikumat selgitust CV's märgitud varasematest kogemustest ja oskustest

Sisaldab sinu motivatsiooni pakutavale ametikohale astumiseks

Võib saata ka e-kirja formaadis

Soovitatav on tuua paralleele ametikoha nõudmiste ja enda oskuste ning kogemuste vahel

Soovitatav on selgitada, millist lisandväärtust sinu kogemus ja isiksus ettevõttesse toob

Motivatsiooni- ja kaaskirja kuldreeglid

Tee kindlaks, et sinu motivatsiooni- ja kaaskirjas poleks kirjavigu.

ehk mida kindlasti tähele panema peaks?

Rõhuta enda tugevaid külgi, kuid jää seejuures ausaks - ära luiska endale oskuseid või kogemust, mida sul tegelikult pole.

Motivatsiooni- ja kaaskirja kirjutamine pole raketiteadus, kuid on mõned kuldreeglid, mida kindlasti tähele panema peaks. 

Pea meeles, et tegu on siiski ametliku kirjaga. Kasuta levinud fonte, nt Times New Roman või Arial ja kirjasuurust 11-12. 

Kui töökuulutuses on esitatud küsimused, millele motivatsioonikirjas vastuseid oodatakse, siis kindlasti vasta nendele. 

Kirjuta kiri konkreetselt, proovi vältida jutustavat kõneviisi, slängi ja liigset familiaarsust. 

Motivatsioonikirja näidis

Lugupeetud CV-Online OÜ esindaja



Soovin kandideerida CV-Online’i müügispetsialisti ametikohale, sest usun, et minu varasem kogemus ja praegused huvid ühtivad pakutava positsiooniga. 


Olen müügivaldkonnas töötanud ligi kolm aastat: põhjus, miks selle tee valisin, peitub minu heas eneseväljendusoskuses ja võimes pakkuda parim olemasolev lahendus kliendi probleemile. Olen müüki teinud nii erakliendi kui ka ärikliendi suunal, millest viimases tunnen enda tõelist kutsumust - suudan mõista äriklientide vajadusi ja neile lahendusi pakkuda. Mulle meeldib olla pidevas arengus - loen vabal ajal erialast kirjandust ning olen osalenud mitmetel müügikoolitustel. Olen kiire õppija ja haaran asju lennult, pean end väga edasipürglikuks ning täidan alati endale seatud eesmärgid. 


Milline on minu motivatsioon ametikohale astumiseks? Mulle läheb korda teie ettevõtte tegevusvaldkond ning on mul on olemas isiklik huvi personalivaldkonda panustada. Usun, et ettevõtte suurim vara on inimesed ning tahan panustada ja aidata ettevõtetel need õiged inimesed üles leida. Samuti on see minu jaoks põnevaks väljakutseks, sest pole varem HR valdkonnas toimetanud. 


Motivatsioonikirjale on lisatud ka minu CV, kust leiate varasemad töökogemused, täiendkoolitused ja arvutiprogrammid, millega tuttav olen. Uuel kohal oleksin valmis alustama kohe kui võimalik. Olen valmis vastama lisaküsimustele teile sobival ajal, kas telefoni 555 55555 või    e-maili siivi.online@gmail.com teel. 



Lugupidamisega

Siivi Online


Esimeses lõigus selgita, mis kohale kandideerimas oled ja lisa oma põhjendus.

1

Teises lõigus kirjelda lahti varasemad kogemused ja oskused. Proovi leida paralleele töökuulutuse nõudmiste ja enda kogemuste ning isikuomaduste vahel. Ära dubleeri CV's olevat informatsiooni, vaid täienda seda infot või too välja midagi uut. 

2

Kolmas lõik on motivatsioonikirja olulisim, kus tuleb selgitada sinu motivatsiooni pakutavale ametikohale astumiseks. Selgita, millist lisandväärtust ettevõttesse tood. See info eristab sind teistest sama taustaga kandidaatidest.

3

Viimane lõik on lisainformatsiooni jaoks. Võid sinna märkida, millal oleksid valmis tööle asuma, samuti lisama oma kontaktandmed.

4

Kaaskirja näidis

Lugupeetud CV-Online OÜ esindaja



Soovin kandideerida CV-Online’i müügispetsialisti ametikohale, sest usun, et minu varasem kogemus ja praegused huvid ühtivad pakutava positsiooniga. 


Olen müügivaldkonnas töötanud ligi 3 aastat ning teinud müüki nii era- kui ka ärikliendi suunal. 2018. Aastal lõpetasin bakalaureuseõppes ärinduse eriala, kust sain vajalikke teadmisi müügitöö edukaks sooritamiseks. 


Olen kiire õppija ja haaran asju lennult, pean end väga edasipürglikuks ning täidan alati endale seatud eesmärgid. Suudan keerulistes olukordades kiiresti lahendusi leida, jäädes samal ajal rahulikuks ja professionaalseks. 


Olen valmis vastama lisaküsimustele teile sobival ajal nii telefoni 555 5555, kui ka e-maili siivi.online@gmail.com teel. 



Lugupidamisega

Siivi Online


Esimeses lõigus selgita, mis kohale kandideerimas oled ja lisa oma põhjendus.

1

Teises lõigus kirjelda põgusalt oma tausta. Proovi leida paralleele töökuulutuse nõudmiste ja enda kogemuse vahel.

2

Kolmandas lõigus kirjelda oma isiksust. Too välja asju, mida CV's pole või täienda neid.

3

Viimane lõik on lisainformatsiooni jaoks. Võid sinna märkida, millal oleksid valmis tööle asuma, samuti lisada oma kontaktandmed.

4

Vaata, kuidas koostada CV'd!

© CV-Online Estonia 2021