EN

Motivatsioonikirja kirjutamine

Motivatsioonikirja kirjutamine motivatsioonikirja näidis

Motivatsioonikiri on sinu oskuste ja varasemate kogemuste kirjeldus, mis täiendab CV-d. See aitab sind näidata parimast küljest ning põhjendada tööandjale, miks just sina oled sobivaim kandidaat pakutavale ametipositsioonile. Hästi kirjutatud motivatsioonikiri võib veenda tööandjat sind vestlusele kutsuma. 

Motivatsioonikirja kuldreeglid

Mida kindlasti tähele panema peaks?

Alusta enda tutvustamisest, kirjelda oma varasemaid kogemusi ja oskusi ning too paralleele ametikoha nõudmistega. Lisa ka kontaktandmed.

Kui töökuulutuses on esitatud küsimused, millele motivatsioonikirjas vastuseid oodatakse, siis kindlasti vasta nendele.

Pea meeles, et tegu on siiski ametliku kirjaga. Kasuta levinud fonte, nt Times New Roman või Arial ja kirjasuurust 11-12.

Rõhuta enda tugevaid külgi, kuid jää seejuures ausaks - ära luiska endale oskuseid või kogemust, mida sul tegelikult pole. 

Kirja pikkus peaks jääma 0.5 - 1 lk vahemikku. Lisaks jälgi, et sinu motivatsioonikirjas poleks kirjavigu. Kirjuta kiri konkreetselt, proovi vältida jutustavat kõneviisi, slängi ja liigset familiaarsust.

Lisa ka põhjendus või motivatsioon pakutavale ametikohale kandideerimiseks ning kirjelda lisandväärtust, mida ettevõttele pakud.

Motivatsioonikirja näidis

Lugupeetud CV-Online OÜ esindajaSoovin kandideerida CV-Online’i müügispetsialisti ametikohale, sest usun, et minu varasem kogemus ja praegused huvid ühtivad pakutava positsiooniga. 


Olen müügivaldkonnas töötanud ligi kolm aastat: põhjus, miks selle tee valisin, peitub minu heas eneseväljendusoskuses ja võimes pakkuda parim olemasolev lahendus kliendi probleemile. Olen müüki teinud nii erakliendi kui ka ärikliendi suunal, millest viimases tunnen enda tõelist kutsumust - suudan mõista äriklientide vajadusi ja neile lahendusi pakkuda. Mulle meeldib olla pidevas arengus - loen vabal ajal erialast kirjandust ning olen osalenud mitmetel müügikoolitustel. Olen kiire õppija ja haaran asju lennult, pean end väga edasipürglikuks ning täidan alati endale seatud eesmärgid. 


Milline on minu motivatsioon ametikohale astumiseks? Mulle läheb korda teie ettevõtte tegevusvaldkond ning on mul on olemas isiklik huvi personalivaldkonda panustada. Usun, et ettevõtte suurim vara on inimesed ning tahan panustada ja aidata ettevõtetel need õiged inimesed üles leida. Samuti on see minu jaoks põnevaks väljakutseks, sest pole varem HR valdkonnas toimetanud. 


Motivatsioonikirjale on lisatud ka minu CV, kust leiate varasemad töökogemused, täiendkoolitused ja arvutiprogrammid, millega tuttav olen. Uuel kohal oleksin valmis alustama kohe kui võimalik. Olen valmis vastama lisaküsimustele teile sobival ajal, kas telefoni 555 55555 või    e-maili siivi.online@gmail.com teel. Lugupidamisega

Siivi Online


Esimeses lõigus selgita, mis kohale kandideerimas oled ja lisa oma põhjendus.

1

Teises lõigus kirjelda lahti varasemad kogemused ja oskused. Proovi leida paralleele töökuulutuse nõudmiste ja enda kogemuste ning isikuomaduste vahel. Ära dubleeri CV's olevat informatsiooni, vaid täienda seda infot või too välja midagi uut. 

2

Kolmas lõik on motivatsioonikirja olulisim, kus tuleb selgitada sinu motivatsiooni pakutavale ametikohale astumiseks. Selgita, millist lisandväärtust ettevõttesse tood. See info eristab sind teistest sama taustaga kandidaatidest.

3

Viimane lõik on lisainformatsiooni jaoks. Võid sinna märkida, millal oleksid valmis tööle asuma, samuti lisama oma kontaktandmed.

4

Vaata, kuidas koostada CV'd!

© Alma Career Estonia OÜ