Milline CV-Onlinevärbamisteenus valida?

Selleks, et teada, millist värbamisteenust valida, on esmalt vaja defineerida probleem, mida soovitakse lahendada.


Kõige sagedamini ostetakse värbamisteenus sisse majasisese ajapuuduse või värbamisalaste teadmiste puudumise tõttu.  

Usaldusväärne värbamispartner

400

90%

25

Värbamisprojekti aastas

Projektide õnnestumise määr

Aastat kogemust

Sõnasta oma eesmärk

Värbamislahenduse määrab sageli probleem, mida püütakse lahendada. Enamjaolt jõuavad CV-Online klientideks ettevõtted, kes soovivad värvata meeskonda inimest, keda on turul vähe ja/või keda on keeruline kõnetada või keda on vastupidiselt palju, mistõttu valikuprotsess on kandidaatide rohkuse tõttu aeganõudev.

Profiili keerukuse määravad mitmed tegurid  

Töö asukoht

Alati on kergem otsida inimesi suurtesse linnadesse, ennekõike Tallinn, Tartu. Keerulisem on värvata Eestimaa väiksematesse paikadesse, kus tööjõudu on juba iseenest vähem   

1

Kompetentsid

Kas antud töörollis vajaminevad kompetentsid on spetsiifilised, vähese esinemissagedusega. Näiteks kindlad tehnilised oskused, keeleoskus vmt?

2

Töökogemus

Kas antud töörollis on oluline pikem töökogemus, sest töö nõuab vilunud spetsialisti?

3

Töötamise aeg

Kas töö tegemise aeg on tavapärane või tuleb näiteks töötada ka nädalavahetustel, öösiti või graafiku alusel?

4

Töötasu

Kas töötasu on konkurentsivõimeline ja seda saab läbirääkida või puudub võimalus hetkel töötasu suurendada?

5

Kolm põhilist värbamisteenust

CV-Online värbamisteenuste portfellis on kolm peamist värbamisteenust, mille hulgast on kliendil võimalik endale sobiv valida: täisvalik, sihotsing/headhunting, eelvalik. Sageli tuleb ette ka kombineeritud lahendus põhiteenuste ja lisateenuste näol. Selleks, et värbamise projektijuhid saaksid sobivat teenuselahendust soovitada, on vajalik eelnev ametiprofiili täitmine, mille põhja värbaja määrab projekti raskusastme.

Täisvaliku teenus

Sobib kliendile, kel pole endal ajalist ressurssi põhjaliku värbamisega tegeleda või selleks puuduvad teadmised parimast praktikast.


Täisvaliku ajakulu jääb sageli 22-30h juurde, mistõttu on ajaline võit suur, kui teenus sisse osta.


Täisvaliku puhul viib värbaja kolmveerand värbamis- ja valikuprotsessi üksi läbi, kaasates teenuse tellija aktiivselt alles siis, kui on välja valitud kolm sobivat kandidaati, kes värbaja arvates sobivad antud positsioonil töötama. Loe lähemalt siit...

Sihtotsing / Headhunting

Sobib kliendile, kes soovib värvata anonüümselt või kel pole endal tugevat kontaktivõrgustikku, kelle hulgast sobivaid kandidaate leida või kel puudub värbamiseks vajalik aeg.


Sihtotsing / Headhunting teenuse puhul sõltub ajakulu väga paju ametiprofiili keerukusest ja kliendi väärtuspakkumisest.


Sihtotsing/Headhunting teenuse puhul teostab värbamise projektijuht värbamisprotsessi I osa ehk kaardistab otsitava profiili, teostab otsinguprotsessi ja esimesed seirekõned, et kaardistada huvi ja profiili sobivus. Klient saab CV-Online Estonia värbajalt kandideerimisest huvitatud inimeste nimekirja, kes vastavad ametiprofiili kirjeldusele. Loe lähemalt siit...

Eelvalik

Sobib kliendile, kes värbab uut inimest ametikohale, mis tavapäraselt pälvib suure huvi tööturul. Enamasti soovitame seda teenust just nendeks puhkudest, kus kandideerijate arv võib küündida üle 50 inimese.


Eelvaliku ajakulu sõltub kandidaatide arvust, kuid enamasti jääb ajakulu 10-16h juurde.


Eelvaliku teenuse puhul teostab värbamise projektijuht esimese, kõige ajamahukama valikuetapi ehk selekteerib tööpakkumisele kandideerinud inimeste hulgast välja need, kelle cv ja motivatsioonikiri vastavad kirjeldatud profiilikirjeldusele. Värbaja annab omapoolsed soovitused koos kommentaaridega, kellega soovitame valikuprotsessi jätkata. Loe lähemalt siit...

Lai valik lisategevusi just teile sobiva kandidaadi leidmiseks

Kandidaatide testid

Lisaks inimlikule kogemusele hindame ka kandidaatide oskuseid ning isikuomadusi.

Intervjuud

Kaardistame kandidaatide palgasoovi, varasema kogemuse või muu vajaliku eelvaliku tegemiseks.

Sihtotsing / headhunting

Lisaks CV.ee andmebaasile otsime profiilile vastavaid kandidaate ka teistes kanalitest

Abi pakkumise koostamisel

Oma kogemusele toetudes aitame kokku panna atraktiivse pakkumise, mis kõnetab kandidaate.

Teenus
sisaldab

Meie
värbamisteenused

Klassikaline
töökuulutus

Töökuulutus

CV.ee lehel

Meie värbamisteenusedvõrdluses klassikalise töökuulutusega

Tugi kogu värbamis-
protsessi vältel

CV-Online värbamisklientide hinnangul on väärt töötaja tark investeering ettevõtte arengusse.

Personaalse kõnetamise võimalus

Võimaldab jõuda passiivsete kandidaatideni

Kaire Kleesment

Värbamise juht

"CV-Online pole mitte ainult juhtiv tööportaal vaid ka üks juhtivaid värbamisettevõtteid Eestis. Meie värbamisteenused aitavad Eesti ettevõtetel täita oma ärilisi eesmärke ja kasvuootust, viies ettevõtteid kokku tegusate talentidega olenemata ettevõtte tegutsemisvaldkonnast."

Vajad abi?

Küsi, me aitame sobiva teenuse valimisel!

© CV-Online Estonia